HCR-3A

Malý a lehký kolaborativní robot ideální pro úzké prostory, které nelze obsloužit lidmi. Díky neomezené rotaci na konci kloubu vyniká například ve šroubování a v kompletacích.


Software RODI

U klasického průmyslového robota musí operátoři podstoupit dlouhé školení nebo je potřeba najmout externí odborníky. Ovládací software „Rodi“, který používají roboti HCR, umožní i nezkušeným operátorům intuitivní a efektivní ovládání robota nebo periferních systémů.

Jednoduché programování metodami:
  • Učení poloh pomocí ručního pohybu (možnost přesného doladění číselně)
  • Učení celé dráhy pomocí ručního pohybu (nahrání pohybů)
  • Číselné zadávání hodnot vůči základně nebo nástroji
  • Scriptování

Ukázka aplikace s robotem HCR-3 - nástřik forem

Formy financování robota

JEDNORÁZOVÝ PRODEJ Zakoupeného kobota lze vrátit do tří měsíců. V případě vrácení peněz odečteme 20% z hodnoty kobota.
ROČNÍ PRONÁJEM S NÁSLEDNÝM ODKOUPENÍM

Kobota si můžete pronajmout od HENNLICH s.r.o. Faktura za nájemné se vystavuje měsíčně.