1922 - 2012 - 90 let firmy HENNLICH

V roce 2012 oslavila firma HENNLICH 90 let od svého založení v roce 1922 v Duchcově.

Firma HENNLICH prošla v období 1922 až 1948 bouřlivým vývojem. Z malé firmičky, kterou založil dvaadvacetiletý mladík Hermann August Hennlich se v průběhu 25 let stal důležitý dodavatel především pro těžební průmysl nejen v Československu, ale také v zahraničí. Ve 30. letech již měla firma několik desítek zaměstnanců, dodávala své produkty všem významným důlním společnostem tehdejšího Československa, stala se první firmou v zemi, která vyráběla elektrody pro svařování, získávala i zajímavé zahraniční zakázky. Především díky svým patentům si firma udržela svou pozici i v průběhu 2. světové války. Výsledky války a politické změny v Evropě však znamenaly pro firmu razantní zásah a zásadní změnu ve vývoji. Z tehdejšího Československa byl zakladatel firmy kvůli své německé národnosti nucen odejít. Firma nakonec byla znárodněna a začleněna do státního podniku Technomat.

Po nuceném vysídlení z Československa se celá rodina zakladatele firmy přestěhovala do města Schärding am Inn na severozápadě Rakouska. S velmi málo prostředky začal Hermann Hennlich za pomoci a podpory své ženy navazovat obchodní kontakty se svými původními dodavateli a zákazníky. Na starém kole také začal objíždět nové zákazníky v Rakousku. Přestože v roce 1954 postihla město velká povodeň a zničila veškeré zázemí firmy, podařilo se Hermannu Hennlichovi postavit firmu opět na nohy a postupně rozvíjet. Přestože již firma neobnovila výrobu elektrod pro svařování, prosadila se s jinými průmyslovými výrobky. V Rakousku se profilovala jako specialista na hydrauliku a těsnění. Po smrti zakladatele Hermanna Augusta Hennlicha přebrala otěže řízení firmy jeho rodina. Nejprve dcera Edith a následně jeho vnuk Hermann Wolfgang Zebisch.

Vývoj po roce 1989, kdy padly komunistické režimy ve střední a východní Evropě, využila firma HENNLICH nejen k návratu do Československa (dnes Česká republika), ale také ke své expanzi do dalších zemí regionu. V průběhu více než 20 let prošla bouřlivým rozvojem. V mnoha zemích, ve kterých působí, se skupina HENNLICH stala důležitým dodavatelem pro průmyslové podniky. Skupina významně rozšířila portfolio produktů a zvýšila podíl výroby vlastních produktů. Skupina HENNLICH začala rozvíjet aktivity také v některých zemích Asie.