STRUKTURA FIRMY HENNLICH

Vedení firmy:

Ing. Pavel Šumera
jednatel
Ing. Iva Kubačáková
prokuristka
 Ing. Jan Studnička
prokurista do 09/2017

Struktura firmy:

Společnost se od roku 1996 dělí na odštěpné závody a střediska, které se specializují na jednotlivé skupiny produktů a služeb: