Adiabatické chlazení a mlžící systémy

Adiabatické chlazení

Ht adiab 1

Vysokotlaké čerpadlo spolu s řídící jednotkou, která jej automaticky obsluhuje dodává do systému potřebné množství upravené tlakové vody, tak aby bylo dosaženo max. nastavené relativní vlhkosti v prostředí. Tím, že je do prostoru rozprašována voda, zvyšuje se relativní vlhkost a adiabatickou změnou se chladí.