Americký POWER: Plynové mikroturbíny čeká velký rozvoj

ENERGY 11.04.2019

Renomovaná konzultační firma ICF Inc. zpracovala pro americkou vládu odbornou studii popisující tamní trh s mikroturbínami. A podle studie mají před sebou mikroturbíny více než světlé zítřky. Ostatně napovídají tomu již současná čísla. Podle ICF dosáhly v USA mikroturbíny rekordní 25procentní podíl na všech instalacích kombinované výroby tepla a elektřiny s výkonem 100 kW až 5 MW mezi roky 2013 a 2017. Celý tento trh pak čeká podle ICF nebývalý rozvoj.
„ICF předpokládá, že roční instalovaná kapacita kombinované výroby tepla a elektřiny v USA vzroste z 561 MW v roce 2017 na více než 1400 MW v roce 2026. Tento růst bude tažený především malými komerčními instalacemi založenými hlavně na mikroturbínách,“ píše se v prestižním americkém časopise POWER, který se zaměřuje na energetiku. 
V Česku je rozvoj přede dveřmi
Své místo začínají mít mikroturbíny tak v Česku. Jednoho z výrobců plynových mikroturbín, finskou společnost Aurelia Turbines, kterou mimochodem zmiňuje také časopis POWER, zastupuje v na našem a slovenském trhu firma HENNLICH. „Očekáváme, že mikroturbíny se postupně stanou také zajímavou alternativou pro využití v průmyslu, kdy začnou nahrazovat spalovací motory. Nepochybnou výhodou turbín Aurelia je možnost spalovat různá paliva o nižší kvalitě. Zároveň také dosahují nižší provozní náklady,“ vypočítává Tomáš Holčák, vedoucí divize HENNLICH ENERGY

Jedinečná konstrukce turbín od Aurelia Turbines
Právě časopis POWER si ve svém článku všímá jedinečné konstrukce turbín finského výrobce Aurelia Turbines. „Přestože firma Aurelia Turbines byla založena teprve v roce 2013, její technologie byla vyvíjena po desetiletí. Aurelia spolupracovala na vývoji své nové plynové turbíny s University of Technology v Lappeenrantě, kde také firma sídlí. Je to takové Silicon Valley pro vysokorychlostní gechnologie, dodává CEO Aurelia Turbines Matti Malkamäri,“ píše americký časopis POWER. 

Těšíme se na spolupráci s Vámi

Ing. Tomáš Holčák, MBA

Vedoucí divize

Zpět