O divizi

Odštěpný závod CEMA-TECH firmy HENNLICH s.r.o. nabízí na území České a Slovenské republiky služby v následujících oblastech:

U všech těchto produktových oblastí nabízíme našim zákazníkům komplexní služby:

  • technické poradenství, návrh systému dle požadavků zákazníka
  • dodávka komponentů
  • montáž, případně šéfmontáž
  • uvedení do provozu, zaškolení obsluhy
  • záruční i pozáruční servis
  • dodávky náhradních dílů

K dispozici máme tým zkušených pracovníků, kteří mají na svém kontě stovky úspěšných realizací téměř ve všech odvětvích průmyslu


Centrální mazací systémy

Již od roku 1998 zastupujeme na našem území firmu LINCOLN největšího světového výrobce a dodavatele systémů a komponentů centrálního mazání

Od roku 2011, kdy se firma LINCOLN stala souCentrální mazací systémyčástí koncernu SKF, se naše portfolio rozrostlo o systémy a komponenty dalších značek patřících pod křídla koncernu SKF - značky VOGEL, MECA FLUID, SAFEMATIC, SPANDAU PUMPEN a další.

Systémy a komponenty SKF jsou celosvětově akceptovatelné
Tato skutečnost je důležitá zvláště pro exportéry, kteří dodávají své stroje vybavené těmito  mazací systémy do zahraničí.

Jsme autorizovaným distributorem mazacích systémů SKF

Další podrobnosti naleznete ZDE


Systém dávkování maziv

V této oblasti spolupracujeme s renomovanou švýcarskou firmou ABNOX.                  
Firma ABNOX je rovněž výrobcem velmi kvalitní mazací techniky.

Naše portfolio zde doplňují systémy SKF/LINCOLN.

Tyto systémy nacházejí své uplatnění především v "automotive" a "assembly" průmyslu.

Další podrobnosti naleznete ZDE


Systémy nanášení maziv na plochy

V této olasti spolubpracujeme s německou firmou Raziol Zibulla & Sohn GmbH.

Firma Raziol Zibulla & Sohn GmbH vyrábí kontaktní i bezkontaktní aplikační systémy


Systém nanášení maziv na plochya rovněž speciální oleje.

Naše portolio zde doplňují systémy SKF/LINCOLN.

Tyto systémy nacházejí své uplatnění především u aplikace maziva na polotovary při procesu tváření.

Další podrobnosti naleznete ZDE


Mazací technika

Naše firma je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů mazací techniky  v ČR a SR.

Tato skupina má následující podoblasti:

- mazací hlavice
- automatické maznice
- mazací lisy a přístroje
- technika pro přečerpávání maziv a pohonných hmot
- technika pro odsávání použitého oleje
- olejoznaky, odvzdušňovací filtry, mazací štětky atd.


Maziva

V našem sortimentu naleznete následující maziva

- kompletní sortiment maziv maziva SKF
- kompletní sortiment maziv Raziol Zibulla & Sohn 

Další podrobnosti naleznete ZDE