Špičkové technologie do průmyslu

Trysky, čerpadla, filtry a armatury jsou klíčovými produkty této divize

Odštěpný závod HYDRO-TECH společnosti HENNLICH s.r.o. dodává svým zákazníkům produkty a technologická zařízení z oblastí trysek a rozprašování, čerpací techniky, filtrace a armatur

Pro rychlé a úspěšné vyřešení požadavků zákazníka se snažíme o maximální technickouo podporu, a proto také nabízíme nejen samostatný prodej produktů, ale i komplexní podporu v průběhu celého projektu a realizace.

Studii proveditelnosti a předběžnou kalkulaci

 • naši technici zhodnotí zda a jakými možnostmi je možné splnit vaše požadavky
 • obchodník předloží rámcovou nabídku k vašemu rozhodnutí včetně ekonomické rentability projektu

Návrh finálního řešení a kompletní nabídku

 • návrh s vámi konzultujeme
 • společně s vámi analyzujeme možné výhody i rizika zvoleného řešení
 • vypracujeme finální verzi vámi požadovaného řešení
 • obchodník předloží kompletní nabídku na realizaci projektu

Dodávku a uvedení do provozu

 • zařízení necháme vyrobit za sjednaných podmínek 
 • dodáme a účastníme se instalace na místě provozu
 • předáme uživatelskou dokumentaci a zaškolíme obsluhu
 • zahájíme společně s vámi zkušební provoz

Předání do provozu

 • po úspěšném zakončení zkušebního provozu předáme zařízení do provozu
 • v případě zájmu dohodneme pravidelný servis