Hydraulické akumulátory

Hydraulické, resp. hydropneumatické akumulátory slouží jako zdroj tlakové kapaliny, tlumič rázů nebo teplotních roztažností v hydraulickém systému.
Akumulují tlakovou energii přenášenou kapalinou, kterou je dle potřeby možné zpětně využít - např. jako energetickou rezervu v případě provozních špiček nebo výpadku elektrické energie. Hydraulické akumulátory jsou standardně vyráběny a zkoušeny dle evropské směrnice PED 2014/68 EU (dříve 97/23/EG) pro skupinu tekutin 2. Tato směrnice je plně harmonizována i s normou EN ČSN 14359+A1 (69 8259).
HENNLICH nabízí standardně tyto dva typy hydraulických akumulátorů - vakové akumulátory a membránové akumulátory a dále také příslušenství pro hydraulické akumulátory.