Vakové akumulátory HBS

Vakové akumulátory HBS jsou hydropneumatické akumulátory / tlakové nádoby, které se dodávají dle použití v různých provedeních.
Hydraulické akumulátory HENNLICH jsou standardně vyráběny a zkoušeny dle evropské směrnice (DGRL/PED) 2014/68/EU (dříve 97/23/EG) pro tekutinovou skupinu 2.
Tato směrnice je zahrnuje i normu EN ČSN 14359+A1 (69 8259).
  • standardní tlaková řada 330 - 350 bar
  • průtok 240 - 900 l/min
  • jmenovitý objem 1 - 50 l
Technické a rozměrové detaily pro vakové akumulátory viz dokumenty v sekci Ke stažení .
Technická / provozní doporučení:
  • minimální horizontální sklon 15° - pokud je menší, vypouštěcí průtok musí být menší než 1/3 Qmax
  • předplňovací tlak je nejvýše 0,9 x pmin (minimální provozní tlak) a je vždy plněn při 20°C
  • akumulátor se nedoporučuje zcela vyprazdňovat (tj. 0 L) - mělo by v něm vždy zůstat min. 10 % jmenovitého objemu
Jiná provedení na vyžádání.