Průmyslové ohřevy, galvanotechnika

Průmyslové ohřevy jsou nezbytnou součástí mnoha výrobních procesů v průmyslu.

Více k průmyslovým ohřevům...

Průmyslové ohřevy jsou nezbytnou součástí mnoha výrobních procesů v průmyslu. Tyto procesy vyžadují různé formy ohřevu, od ohřevu kapalin, plynů a pevných látek, až po ohřev různých materiálů při různých teplotách.

Existuje mnoho různých typů průmyslových ohřevů, z nichž každý se používá v závislosti na konkrétních potřebách výrobního procesu. Mezi nejčastěji používané typy průmyslových ohřevů patří elektrické ohřívače, plynové ohřívače, olejové ohřívače a parní ohřívače.

Elektrický ohřev jsou velmi populární v průmyslových aplikacích, protože je snadno regulovatelný a má vysokou účinnost. Elektrické ohřívače používají elektrický proud k ohřevu materiálu a jsou ideální pro ohřev kapalin a pevných látek. Můžeme rozlišovat mezi přímým ohřevem, kdy je ohřívač ve styku s ohřívaným médiem (např. ponorná topná tělesa) a nepřímé ohřevy (např. topné kabely, topné rohože či topné pláště), kdy je ohříváno zařízení, ve kterém je procesní médium.

Plynový ohřev je další běžnou formou průmyslového ohřevu. Tyto ohřívače používají zemní plyn nebo propan-butan, aby vyprodukovaly horký plynový plamen pro ohřev materiálu. Tyto ohřívače jsou obvykle vybaveny ventily pro regulaci teploty.

Olejový ohřev je velmi účinný pro ohřev velkých objemů kapalin, jako jsou oleje, kapalné kovy a chemikálie. Tyto ohřívače používají speciální oleje, které jsou ohřáty a pak proudí kapalinou, kterou je třeba ohřát. Mluvíme tak o výměnících tepla. Jejich použití je širší než u ostatních ohřívačů. Tepelné výměníky mohou být použity pro ohřev, ale i chlazení. Teplonosné médium nemusí být vždy jen olej.

Parní ohřev je dalším běžným typem průmyslového ohřevu. Tyto ohřívače používají páru k ohřevu materiálu. Tyto ohřívače jsou často používány v rafinériích a dalších průmyslových aplikacích, kde je třeba dosáhnout vysokých teplot.

V rámci dodávek MERES, HENNLICH řešíme především elektrické ohřevy. K dispozici máme široký výběr různých ohřívačů a topných prvků. A protože, každý průmyslový proces má své vlastní specifické požadavky na ohřev. Proto je důležité zvolit správný typ ohřevu pro danou aplikaci, aby se dosáhlo optimálního výkonu a efektivity. Správný typ ohřevu může také pomoci snížit náklady na energii a minimalizovat vliv na životní prostředí.
 
V rámci průmyslových ohřevů je třeba rozlišit účel, ke kterému má daný ohřev sloužit:
  • ohřev (procesního média na požadovanou teplotu)
  • temperace (udržování dané procesní teploty)
  • ochrana proti zamrznutí
Všechny tyto oblasti umíme řešit a navrhneme optimální technické řešení přímo pro danou aplikaci.

Novinky