Ponorné výměníky tepla

Ponorné výměníky tepla slouží k ohřevu, ale i k chlazení různých procesních kapalin.

Více k ponorným výměníkům tepla...

Často je ohřev lázní řešen elektrickými topnými tělesy, které pracují na principu elektrického odporového ohřevu. Teplotu kapalin, plynů, eventuálně tuhých látek lze však upravovat také jiným, než elektrickým způsobem, a to předáváním tepelné energie od teplonosného média. Typickým zástupcem tohoto principu jsou ponorné výměníky tepla.
Výměníkem umístěným do procesního média protéká teplonosné médium, které předává svou teplotu skrze stěny výměníku procesnímu médiu a tím mění jeho teplotu. Tímto způsobem lze realizovat nejen ohřev, ale také chlazení procesního média. Společnost HENNLICH dodává ponorné výměníky tepla deskové polštářové nebo spirálové. Oba typy se vyznačují vysokou odolností, jsou prostorově úsporné, vyžadují jen snadnou údržbu a poskytují zejména velmi vysokou účinnost. V případě deskových polštářových výměníků jsou stěny z titanu či korozivzdorné oceli, kterou lze pro zlepšení chemické odolnosti dále opatřit polymerovým povlakem. Spirálové výměníky využívají pro přenos tepla tenkostěnné trubičky vyrobené z odolného PFA materiálu.

Novinky