Řešení podle průmyslových odvětví

Naše mlžná děla jsou velmi oblíbeným a účinným nástrojem pro snížení prašnosti například v těchto oborech:

  • Demoliční a stavební práce
  • Volné skládky
  • Recyklace odpadu
  • Ocelárny, koksovny
  • Lomy, kamenolomy
  • Dřevozpracující průmysl
  • Dezinfekce, dekontaminace