Svařování a broušení

Při zpracování kovů vznikají prostřednictvím svařování, broušení, leštění a jiných obdobných operací dýmy a plyny.

Dýmy a plyny vzniklé z těchto procesů jsou zdraví škodlivými látkami a mohou se podílet na vzniku rakovinotvorných buněk.

Odsávací a filtrační zařízení HENNLICH pro odsávání dýmů a plynů ze svařování či broušení zachycují prach maximálně efektivně a napomáhají k výrazně lepšímu pracovnímu prostředí každého pracovníka.

Vždy se snažíme navrhnout filtrační zařízení s ohledem na co nejnižší provozní náklady (vhodná velikost filtru, počet a materiál filtračních patron atd.).