Patronový filtr M2000-1-N

Tato modulová filtrační jednotka se používá pro nejnáročnější případy centrálního odsávání. 

Uplatnění nachází v průmyslových provozech s nepřetržitým provozem – energetice, výrobě stavebních hmot, svařování, slévárenských provozech, potravinářství, chemickém průmyslu atd.