EDU page

Již více než 20 let dodáváme komponenty i funkční celky pro výrobce průmyslových strojů v České republice a Evropě. Díky tomu v praxi pozorujeme a spoluurčujeme vývoj nejnovějších technologií a materiálů. Naše zkušenosti jsme zpracovali formou přednášek pro střední a vysoké technické školy a jsou určené především budoucím konstruktérům a projektantům.

Dozvíte se o...

1)  ...kluzných pouzdrech a lineárních vedeních ze sofistikovaných polymerů. Jedná se o jednu z nejdynamničtějších oblastí, která posouvá hranice konstrukce strojů. Tyto plasty snesou vysoká zatížení, jsou bezmazná, lehká a šetří náklady.

2) ...energetických řetězech - nepostradatelné součásti pro řešení přívodu energií a dat k pohyblivým částem strojů, kde snižují mechanické napětí a opotřebení kabelů a slouží k jejich bezpečnému vedení na místo určení.

3) ... flexibilních kabelech, které jsou speciálně uzpůsobené k cyklickému mechanickému namáhání v ohybu a krutu a vydrží pracovat miliony cyklů.

Přednášky si můžete dle vaší potřeby zařadit do jakékoli části semestru.

Přednášku si můžete zarezervovat zasláním vyplněného formuláře na e-mail [email protected] nebo telefonicky na čísle 416 711 333.

Energetické řetězy - typické aplikace a zásady při navrhování Flexibilní kabely a jejich použití v elektrotechnice

Rezervujte si přednášku ZDE

Rezervujte si přednášku ZDE

Aplikace kluzných pouzder a jejich výhody pro konstrukce strojů
Rezervujte si přednášku ZDE

PRO STUDENTY

Mnozí z našich kolegů v naší firmě začínali jako studenti nebo stážisté. Dnes zastávají důležité pozice ve firmě. Příležitost stát se součástí naší velké rodiny máte i vy! Využijte těchto možností, které vám nabízíme v průběhu celého roku nebo o prázdninách.

Jaké máte možnosti spolupráce?