Centrální mazání

Centrální mazací systémy zajišťují pravidelné, automatické promazávání mazaných míst jednotlivých strojů, linek, ale i rozsáhlých technologických zařízení. Zařízení, jejichž mazaná místa jsou napojena na centrální mazací systém , mají delší životnost než zařízení, která jsou promazávána manuálně. Do oblasti centrálního mazání spadají rovněž další příbuzné úlohy, jako například nanášení maziva na plochy, dávkování maziv, případně plnění maziv.
Naše firma je autorizovaným distributorem mazacích systémů SKF.