Centrální mazání - systémy

Na centrální mazací systémy lze nahlížet a dělit je dle různých hledisek. Zcela zvláštní specifickou kapitolu mazání tvoří tzv. oběhové olejové systémy, kde olej kromě své základní "mazací" funkce plní zpravidla rovněž funkci chladicího média. Jak z názvu vyplývá, olej v těchto systémech obíhá a doplňuje se pouze jeho úbytek, způsobený případnými netěsnostmi. Oběhový systém je tedy uzavřený okruh. Většina mazacích systémů jsou však okruhy otevřené, kde se mazivo použije jednorázově. Protože se mazivo při použití spotřebovává, nazývá se tato skupina mazacích systémů mazací systémy ztrátové. Ztrátové mazací systémy systémy lze členit dle různých hledisek. V níže uvedené struktuře jsou tyto systémy členěny dle dominantního účelu použití. Možnosti použitelnosti níže uvedených systémů v jednotlivých průmyslových odvětvích naleznete ZDE
Dodáváme také na Slovensko!