Oběhové mazací systémy

Oběhové mazací systémy tvoří samostatnou podskupinu mazacích systémů. Kromě mazací funkce má olej velmi často také funkci chladicího média.

Olej je po průchodu mazaným místem opětovně sbírán, filtrován, chlazen a znovu používán. Stanice oběhových mazacích systémů jsou konstruovány obvykle na míru, v závislosti na konkrétní aplikaci.
Jak z názvu vyplývá, olej v těchto systémech obíhá a doplňuje se pouze jeho úbytek, způsobený případnými netěsnostmi. Oběhový systém je tedy uzavřený okruh.

Oběhové mazací systémy dělíme de následujích podskupin:

  • S dělením pomocí hydraulických odporů
  • S objemovým dělením
  • S víceokruhovými čerpadly

Aplikace: Papírenské stroje, stroje v těžkém průmyslu atd.

Podrobnosti o oběhových systémech SKF/LINCOLN naleznete v přiložené dokumentaci.