Tlakové mazání ložisek olejem nebo tukem

Společnou charakteristikou těchto systémů je, že mazaná místa jsou se zdrojem tlakového maziva (oleje nebo tuku) spojena tlakovým rozvodem. Mazivo je tedy do mazaných míst vpravováno pod tlakem. V této podskupině je možno volit z několika typů systémů. Volbu konkrétního typu mazacího systému ovlivňují následující faktory:
 • počet mazaných míst
 • poměry mezi dávkami do jednotlivých mazaných míst
 • výskyt skupin mazaných míst s různými režimy práce 
 • spotřeba maziva
 • rozloha mazaného zařízení
 • typ provozu 
 • uspořádání mazaných míst
 • mazací látka (olej nebo tuk ?)
 • požadavek na zpětné hlídání funkce systému
 • požadavek na pozdější rozšíření systému
 • požadavek na návaznost na cykly mazaného zařízení
 • požadavek na dodatečné nastavování dávek maziva
 • ...a další