Kombinované systémy

Charakteristika: Pojmem kombinované mazací systémy označujeme takové systémy, kde jsou společně použity části dříve popsaných mazacích systémů s různými charakteristikami. Důvodem pro vytváření takových kombinovaných mazacích systémů je nejčastěji to, že většinový charakter požadavku na mazání pro nějaké technologické zařízení předurčí celkovou koncepci systému, přičemž zbytek mazaného zařízení má zcela odlišné požadavky. Dalším dobrým důvodem může být to, že se některé výrobní technologie vybavené mazacím systémem dodatečně rozšiřují, nebo doplňují o nové stroje s jinými požadavky na mazání.
Popis: Jako příklad kombinovaného systému uvádíme spojení jednopotrubního systému s dávkovači Centro-Matic a systému s elektromagnetickými ventily. Na systém Centro-Matic sestávající z čerpadla (a), odlehčovacího ventilu (b) a dávkovačů (c) je přes elektromagnetický ventil (d) napojen další okruh s progresivními rozdělovači (e), který zásobuje mazaná místa na zařízení, které je v provozu pouze občas. Funkce: Mazací systém Centro-Matic pracuje normálně v cyklech tak, jak je popsáno dříve. Oddělovací ventil (d) je uzavřen. V závislosti na určitém počtu "odpracovaných" provozních hodin se při startu nejbližšího mazacího cyklu systému Centro-Matic oddělovací ventil otevře a mazivo může proudit přes progresivní rozdělovač (e) k na něj napojeným mazaným místům. Na základě stanoveného počtu sepnutí bezkontaktního spínače na progresivním rozdělovači se ventil (d) uzavře, což má při pokračujícím chodu čerpadla (a) za následek nárůst tlaku až na pracovní tlak dávkovačů Centro-Matic a dokončení cyklu. Následující mazací cykly probíhají opět s uzavřeným ventilem.
Standardní prvky pro kombinované mazací systémy: Pro kombinované mazací systémy se použíjí prvky odpovídající základním systémům. Hlavní oblasti použití: Kombinované mazací systémy nemají žádné specifické použití. Uplatnění najdou všude tam, kde je to za popsaných podmínek výhodné.