Zónové systémy

Charakteristika: Jedná se o vysokotlaký mazací systém pracující v cyklech. Hlavní rozvod je zásobován plnicím čerpadlem. K otevření cesty mezi hlavním rozvodem a mazaným místem slouží elektromagnetický dvoucestný ventil. Množství maziva, které projde při každém cyklu do mazaných míst se odvozuje od počtu sepnutí bezdotykového spínače instalovaného v progresivním rozdělovači. Tento systém je vhodný pro stroje, linky a zařízení s malým, středním a vyšším počtem mazaných míst - až do několika set, a to zejména jsou-li mazaná místa uspořádána do skupin relativně vzdálených od sebe a tyto skupiny vyžadují různé režimy mazání.
Popis: Hlavní rozvod maziva je tvořen jednou větví, do které dodává mazivo vysokotlaké čerpadlo (a). Jednotlivé podokruhy jsou na hlavní větev připojeny přes elektromagnetický 2polohový, 2cestný ventil (b). Součástí každého podokruhu je jeden, případně několik ve dvou úrovních uspořádaných progresivních rozdělovačů (c), z nichž je vždy jeden v každém podokruhu osazen bezkontaktním spínačem. Jako zdroj tlakového maziva lze použít s výhodou pneumatické sudové čerpadlo. Použije-li se čerpadlo s elektrickým pohonem, musí být navíc systém vybaven tlakovým spínačem a odlehčovacím ventilem.
Funkce: Podle potřeb jednotlivých skupin mazaných míst napojených na jeden 2/2cestný elektromagnetický ventil se v příslušných mazacích intervalech tento ventil otevře, čímž spojí přívod maziva do příslušného podokruhu s hlavním rozvodem. Podle typu použitého čerpadla se čerpadlo zapíná vždy společně s otevřením některého z ventilů (u elektrických čerpadel), pokud se použije pneumatické sudové čerpadlo, může být zapnuto trvale, takže hlavní rozvod je trvale pod tlakem a čerpadlo se samo uvede v činnost při poklesu tlaku v důsledku otevření některého 2/2cestného ventilu. Uzavření elektromagnetického ventilu a tím ukončení dodávky maziva do příslušného podokruhu se odvozuje od sepnutí bezdotykového spínače na progresivním rozdělovači. Celková dávka maziva, která je dodána do některého z podokruhů, je závislá na způsobu uspořádání progresivních rozdělovačů v něm a závisí na jednotkovém množství (součtu jednotkových dávek všech vývodů) rozdělovače, na kterém je umístěn spínač, případně na celočíselném násobku tohoto množství. Někdy, zejména v případě dlouhých mazacích intervalů, bývá hlavní rozvod vybaven odlehčovacím ventilem, kterým se v mezidobí mezi cykly hlavní rozvod odtlakuje do zásobníku.
Standardní prvky pro jednopotrubní systém s elektromagnetickými ventily:
a - čerpadla
b - uzavírací ventily
c - progresivní rozdělovače
Další součásti systému
  • příslušenství (manometry, odlehčovací ventil 3/2, tlakový spínač, jednotka na úpravu vzduchu)
  • rozvody maziva (trubky, hadice, šroubení, kotevní a montážní materiál)
Hlavní oblasti použití: Všude tam, kde je větší množství mazaných míst, rozdělených do několika skupin, s různými požadavky na režim mazání - stroje a linky ve všech průmyslových odvětvích, a to i v těžkých provozních podmínkách.