Ventily

Ventily slouží k otevírání/uzavírání větví mazacích systémů, případně k přesměrování toku maziva, nebo odlehčování tlaku. Zpětné ventily zajišťují, aby se mazivo, které jimi projde, již nemohlo při případných změnách tlaku před a za ventilem, vrátit zpět.

Ventily dělíme do následujících podskupin:

Ventily 2/2

 • ruční
 • elektromagnetické
 • elektromotorické
 • pneumaticky ovládané

Ventily 3/2

 • ruční
 • elektromagnetické
 • elektromotorické
 • pneumaticky ovládané

Ventily 4/2 (přeřazovače větví pro dvoupotrubní systémy)

 • samočinné tlakem ovládané
 • elektromagnetické
 • elektromotorické
 • pneumaticky ovládané
 • hydraulicky ovládané

Zpětné ventily

 • do potrubí
 • do kostky

Další detailní informace k jednotlivým typům ventilů naleznete mezi příslušenstvím v katalozích konktrétních centrálních mazacích systémů a v katalogu příslušenství pod níže uvedenými odkazy: