Plnicí lisy a čerpadla

Správný proces plnění zásobníků mazacích čerpadel mazivem je velmi důležitý, bohužel mu v některých provozech není přikládána dostatečná váha. Nečistoty (šponky, písek...atd.), které se při nesprávném způsobu plnění dostanou do zásobníku čerpadla, mohou způsobit poškození komponentů mazacího systému a následnou nefunkčnost mazacího systému, případně také poškození mazaných míst mazacím systémem zásobovaných.

Velmi nedoporučujeme plnit zásobník mazacího čerpadla shora, po odšroubování víka, pomocí různých lopatek a špachtlí. Doporučujeme použít níže uvedené komponenty, u kterých je nebezpečí vniknutí nečistot do maziva sníženo na minimum.     

Ruční plnicí lis
Slouží k plnění ze standardních kartuší 400g. Po odšroubování víka plnícího lisu je možné rovněž nasátí maziva ze soudku. Naplněný lis se našroubuje na plnící přípoj, který bývá natrvalo umístěn na vstupu zásobníku plněného čerpadla a mazivo je jedním tahem do plněného zásobníku protlačeno.
Sudová plnicí čerpadla
Jedná se o nejrychlejší a z hlediska možnosti kontaminace maziva nečistotami, případně hygieny práce, také nejčistší způsob plnění zásobníků. Slouží k plnění zásobníku črpadla přímo z originálních přepravních sudů s mazivem (sud není součástí dodávky). Obsluha propojí pomocí rychlospojky výdejní hadici plnicího čerpadla se zásobníkem plněného čerpadla a zásobník naplní. Plnicí čerpadla jsou k dispozici ruční, nebo pneumaticky ovládaná.

---

Zde uvedené prvky slouží primárně k plnění tukových čerpadel LINCOLN QSL301, QLS321, P203, P233, P205, P215, P502, ZPU01/02, Centro-matic, popř. jakýchkoli dalších tukových mazacích čerpadel se zásobníkem, u kterých je k dispozici závitový vstup.

Podrobnosti o této skupině produktů naleznete v přiložené dokumentaci.