Filtry a filtrační jednotky

Úkolem filtrů a filtračních jednotek je udržovat mazivo v centrálních mazacích systémech v dobré kondici, co se týče čistoty. Případné nečistoty obsažené v mazivu mohou nepříznivě působit jak na komponenty mazacího systému, tak na mazaná místa, která jsou mazacími systémy zásobovány.
U ztrátových mazacích systémů se filtry instalují buď na plnicí přípoj tak, aby byly nečistoty zachyceny před jejich vstupem do zásobníku čerpadla, případně na výstupu z čerpadla. Jedná se o jednoduchá tělesa s vyměnitelnými filtračními vložkami z různých materiálů, s různým stupněm filtrační schopnosti.
U oběhových mazacích systémů bývají olejové filtry součástí oběhové stanice. Princip je stejný, jako je popsáno výše, tyto olejové filtry mají navíc možnost vizuální nebo elektrické kontroly zanesení.

Další detailní informace naleznete na stránkách výroce SKF/LINCOLN: