Hlídání a řízení tlaku a průtoku

Mezi komponenty hlídání a řízení tlaku a průtoku patří:

  • Manometry
  • Tlakové spinače
  • Přetlakové indikátory (využívané u modulárních progresivních rozdělovačů)
  • Pojistné ventily
  • Indikátory průtoku, průtokoměry
  • Škrticí ventily
  • Regulátory tlaku

Další detailní informace naleznete na stránkách výroce SKF/LINCOLN: