Dávkování maziv

Naše firma zajišťuje komplexní dodávky systémů pro dávkování maziv, případně dalších médií, jako jsou jsou tmely, epoxidy, lepidla ad.
Tyto systémy se uplatňují zejména v "automotive" a "assembly" průmyslu, kde bývají zakomponovány do výrobních linek. Jejich úkolem je zajistit s vysokou přesností a opakovatelností nanesení požadované dávky maziva na vyráběné díly.

Mohou mít různou míru sofistikovatelnosti a zautomatizování:

  • Manuální systémy - obsluha ručně, s použitím dávkovacích ventilů s rukojetí, či dávkovacích pistolí, aplikuje mazivo na požadovaná místa
  • Poloautomatické systémy - obsluha ručně vkládá výrobky do aplikačních přípravků. Iniciace výdeje dávky je buď manuální (stisknutí tlačítka, pedálu atp.), nebo automaticky odvozená od založení dílu do přípravku.
  • Automatické systémy - plně automatické systémy s využitím různých manipulačních a snímacích prvků, robotická pracoviště

Zajišťujeme komplexní dodávky těchto systémů, včetně 3D konstrukce aplikačních přípravků i kompletních pracovišť. Ve spolupráci s kolegy z divize LIN-TECH nabízíme rovněž kompletní robotická pracoviště.

Naši komponentovou základnu tvoří zejména komponenty renomované švýcarské firmy ABNOX, doplněné o komponenty SKF/LINCOLN a komponenty dalších výrobců. 

Níže naleznete informace o jednotlivých podsystémech.