Ventily 4/2

Ventily slouží k otevírání/uzavírání větví mazacích systémů, případně k přesměrování toku maziva, nebo odlehčování tlaku.

Ventily 4/2 (přeřazovače větví pro dvoupotrubní systémy)

  • samočinné tlakem ovládané
  • elektromagnetické
  • elektromotorické
  • pneumaticky ovládané
  • hydraulicky ovládané

Další detailní informace k jednotlivým typům ventilů naleznete mezi příslušenstvím v katalozích konktrétních centrálních mazacích systémů a v katalogu příslušenství pod níže uvedenými odkazy: