Energetika a teplárenství

Energetika a teplárenství zaujímá čelní místo mezi našimi zákazníky. Naše zařízení se používají zejména v těchto částech provozů:

  • expedice materiálu - nakládka popílku, sádrovce či strusky do autocisteren
  • vykládka uhlí na volnou skládku
  • doprava paliva - odsávání a filtrace vzduchu na přesypech pasových dopravníků, systémy přívodů energií k vyhrnovacím vozíkům
  • skladování suroviny - odsávání a filtrace vzduchu