Dřevozpracující průmysl

Prašnost při zpracování dřeva (ale i štěpky, biomasy atd.) vzniká prakticky ve všech fázích výroby.

Naše produkty nacházejí uplatnění zejména při:

  • výrobě překližek
  • zpracování materiálu na pile
  • výrobě dřevotřískových či dřevovláknitých desek apod. 
  • expedici produktu
  • skladování materiálu