Hadicové filtry PHL

Tyto hadicové filtry jsou určeny pro efektivní lokální či centrální odprášení a filtraci vzduchu.

Hadicové filtry PHL jsou standartně vybaveny výsypkou. Pro odprašky zachycené filtračním zařízením se používá buď rotační podavač nebo sběrná nádoba.
Jako filtrační médium jsou použity hladké filtrační hadice, které neobsahují záhyby, ve kterých by mohlo docházet k usazování prachu. Zároveň jsou velmi odolné vůči možnému mechanickému protržení.

Aplikace, hlavní znaky

Nejčastější aplikace

  • odprášení dopravních cest (přesypy pasových dopravníků, redlery atd.)
  • zpracování plastů
  • dřevozpracující průmysl
  • chemické provozy
  • automotive

Hlavní znaky

  • standartní odsávací výkony od 1.000 do 7.500 m3/h
  • hadicové filtrační elementy
  • automatická regenerace filtračního média pomocí tlakového vzduchu
  • životnost filtračního média min. 10.000 provozních hodin
  • účinnost filtrace vyšší než 99.99 %