Hadicový filtr PHL2000/90

Tento typ hadicové filtrační jednotky se používá převážně pro centrální odsávání a filtraci vzduchu. 

Typické aplikace

 • odprášení dopravních cest (redlery, přesypy pasových dopravníků atd.)
 • automotive
 • zpracování plastů
 • dřevozpracující průmysl
 • chemické provozy

Technické parametry

 • odsávané množství: do 7500 m3/h
 • filtrační plocha: 85,5 m2
 • ventilátor: 11,0 kW
 • standardní provozní teplota: -20 °C/+80 °C

Design

 • filtrační skříň z oceli S235
 • filtrační médium: 90 x filtrační hadice z polyesteru
 • regenerace filtrační plochy je zabezpečena automatickým a pravidelným proplachem, tzv. JET-PULS systémem
 • pulzní a pojistné ventily, regulátor tlaku s manometrem
 • diferenční snímač tlaku pro signalizaci stavu filtračních hadic
 • násypka zakončená sběrnou nádobou / rotačním podavačem

Volitelné příslušenství

 • elektrický řídící rozvaděč: 3 x 400 V AC, 50 Hz
 • tlumič hluku
 • provedení do výbušného prostředí
 • provedení pro chemický či potravinářský průmysl
 • nestandardní provozní teplota: -40 °C/+200 °C
 • obslužná plošina