Hadicové filtry

Hadicové filtrační jednotky jsou stálicí v oblasti odsávání a filtrace vzduchu.

Již po několik desetiletí jsou nejpopulárnějším i nejspolehlivějším typem filtračních zařízení. Ke každé aplikaci přistupujeme individuálně, kdy navrhujeme konkrétní velikost filtrační jednotky proto, abychom mohli garantovat čistotu přefiltrovaného vzduchu, provozní stabilitu a životnost filtračního média.

Další popis

Jejich použití není prakticky omezené – využití nacházejí na malých silech či zásobnících, na lokálních odprašování přesypů nebo redlerů až po centrální odsávání velkých průmyslových provozů. Jako filtrační médium se používají filtrační hadice z mikroporézní a netkané textilie, která neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je mechanicky odolná proti protržení či prodření. Filtrační hadice mohou být (dle typu aplikace) hladké kruhové či ploché formy. Velmi dobré zkušenosti s filtračními hadicemi jsou pro odsávání vláknitých materiálů, dřevního odpadu, papírového prachu a dalších typů prachu, které jsou svým charakterem velmi lehké, prodyšné a mají tendenci tvořit úsady či klenby.