Hadicové filtry PHI

Tento typ hadicového filtru je zejména určen pro efektivní lokální odprášení dopravních cest materiálu.

Hadicové filtry PHI nejsou vybaveny výsypkou, odprašky zachycené filtračním zařízením padají přímo do prostoru odsávaného dopravníku.
Jako filtrační médium jsou použity hladké filtrační hadice, které neobsahují záhyby, ve kterých by mohlo docházet k usazování prachu. Zároveň jsou velmi odolné vůči možnému mechanickému protržení.

Aplikace, hlavní znaky

Nejčastější aplikace

  • odprášení přesypů pasových dopravníků
  • odprášení elevátorů a redlerů
  • odprášení šnekových dopravníků

Hlavní znaky

  • standartní odsávací výkony od 800 do 6.000 m3/h
  • hadicové filtrační elementy
  • automatická regenerace filtračního média pomocí tlakového vzduchu
  • životnost filtračního média min. 10.000 provozních hodin
  • účinnost filtrace vyšší než 99.99 %
  • možné provedení: horizontální, vertikální