Lomy a kamenolomy

V kamenolomech a lomech se naše zařízení používají hlavně v těchto částech provozů:

  • expedice materiálu - nakládka kameniva či odprašků na nákladní auta či do autocisteren
  • vykládka produktu na volnou skládku
  • doprava materiálu - odsávání a filtrace vzduchu na přesypech pasových dopravníků, zásobních sil, drtičů apod. 
  • těžba suroviny - potlačení prašnosti pomocí mlžných děl (odstřel horniny, příjezdové cesty atd.)