Dezinfekce a dekontaminace

Naše mlžná děla se využívají také pro dezinfekci a dekontaminaci venkovních, ale i vnitřních prostor.

Nejčastější aplikace

  • dekontaminace prostředků hromadné dopravy (soupravy metra, trolejbusy, autobusy, tramvaje)
  • dezinfekce venkovních nástupišť
  • dekontaminace prostorů stanic metra
  • dezinfekce v tunelech
  • dezinfekce ulic, silnic, chodníků atd.
  • dezinfekce vnitřních prostor (domovy seniorů, školy, kanceláře atd.)

 

Dezinfekce veřejných prostor

Většinou se provádí postřikem za jízdy, kdy je mlžné dělo na nákladním autě nebo na přívěsu za ním. Nákladní auto popojíždí a proud mlhoviny, smíchané s dekontaminantem (roztok chlornanu sodného apod.), je nasměrován na silnici nebo na chodníky.
Nezbytnou součástí vybavení je také generátor a nádrž na vodu.
Rádi Vám tato kompletní vybavení nabídneme, a to včetně samotného dekontaminantu.

Mlžné dělo MD30 - dezinfekce ulic