Otápěné hadice

Otápěné hadice (často označované rovněž jako vyhřívané hadice / topné hadice / topné materiálové hadice apod.) se uplatňují všude tam, kde hrozí zatuhnutí přiváděných procesních médií (např. lepidla, tmely, čokoláda a další).
Topné hadice tak primárně slouží k udržování teploty (temperaci) procesního média. Dvouplášťové materiálové hadice mohou být použity navíc i k chlazení vedeného média.

Novinky