Topné kabely a pásky

Topné kabely a topné pásky jsou elektrické topné prvky, které se používají pro ohřev či temperaci různých průmyslových zařízení.

Průvodce pro zadání parametrů otopu

Průvodce pro zadání parametrů otopu

Více informací k topným kabelům a páskům...

Princip a využití topných kabelů a pásků

Elektrické topné kabely, výhřevné pásky a podobné prvky fungují na základě odporového ohřevu, tedy na principu Jouleova zákonu, kdy vodičem prochází elektrický proud a dochází k jeho zahřívání. Výkon elektrických topných vodičů je dán velikostí jejich odporu a napětím, které vodiči prochází.

Elektrické topné dráty jsou k dispozici standardně s kruhovým průřezem a hodí se pro různé aplikace, jako je vyhřívání forem, kovových desek, panelů, trubek ale i složitých tvarů, polotovarů apod. Elektrický topný drát neboli odporový topný vodič je obecně také základním prvkem při výrobě topných kabelů, topných pásků, panelů, rohoží a dalších.

Odporový topný kabel se skládá z topného vodiče opatřeného vhodnou izolací, typicky doplněnou o kovový mechanický oplet. Izolace topných kabelů mohou být silikonové, fluoropolymerové (plastové), kovové nebo skelné v podobě opletu. Každá izolace disponuje jinou tepelnou a chemickou odolností a liší se mimo jiné i v izolačních vlastnostech. Primárně se topné kabely vyrábí s kruhovým průřezem, ale mohou být i v obdélníkovém tvaru, který lépe předává teplo plochým předmětům. Topné kabely se používají k vyhřívání potrubí, nádrží, výsypek, podlah či různých předmětů a technologických částí.

Topné pásky jsou v podstatě obdobou topného kabelu, mají však zpravidla výrazně obdélníkový tvar (průřez). Topný drát je v topném pásku veden tam a zpět a elektrické připojení je tak realizováno pouze na jednom konci, což může v některých případech představovat jednodušší instalaci a zapojení. Topné pásky mohou dosahovat vyšších jmenovitých výkonů řádově až 650 W/m.

Rozdělení technologií topných kabelů a pásků

Paralelní topné prvky

Paralelní topné kabely a topné pásky jsou tvořeny dvěma souběžně vedenými sběrnicovými vodiči, které jsou spojeny s odporovým topným elementem vždy v jednom místě po určité délce (tzv. zónové topné kabely a zónové topné pásky), nebo jsou spojeny s topným elementem v celé své délce (např. samoregulační topné kabely). Tato konstrukce umožňuje krácení topných kabelů a pásků téměř libovolně přímo v místě instalace. Proto jsou paralelní topné kabely a pásky dodávány téměř vždy neukončené v metráži a je potřeba objednat i odpovídající ukončovací soupravy.

Sériové topné prvky

Na rozdíl od paralelních nemají sériové topné kabely a topné pásky sběrnicové vodiče. Proud je veden přímo a pouze topným vodičem. Tyto prvky tak není možné libovolně krátit. Délka topného kabelu nebo pásku musí být předem konkrétně stanovena na základě velikosti napětí a odporu vodiče. Sériové topné prvky jsou primárně dodávány již ukončené v konkrétních délkách, opatřené studenými připojovacími kabely.

Samoregulační topné kabely

Samoregulační topné kabely patří vlastně do skupiny paralelních topných prvků. Sběrnicové vodiče, které pouze vedou elektrický proud a sami nehřejí, jsou spojeny se samoregulačním vodivým vláknem nebo jádrem, které generuje teplo. Topné jádro nebo vlákno je s vodiči spojeno v celé délce, a tak lze samoregulační topný kabel krátit na libovolné délky přímo v místě instalace. Samoregulační topný prvek upravuje svůj výkon na základě aktuální teploty a díky tomu je instalace jednoduchá a bezpečná. Samoregulační topné kabely se mohou dotýkat nebo křížit a nikdy se nepřehřejí a nespálí.


Novinky