Paralelní topné kabely a pásky

Paralelní topné kabely a pásky Raychem jsou určeny pro ohřev různých průmyslových zařízení.
Paralelní topné kabely a pásky je možné krátit téměř libovolně (s ohledem na konkrétní délku zóny) přímo v místě instalace. Paralelní kabely a pásky se dodávají neukončené a je tak nutné objednat i odpovídající ukončovací soupravy.
Průvodce pro zadání parametrů otopu
Průvodce pro zadání parametrů otopu

Více informací k paralelním topným kabelům...

Paralelní topné kabely a pásky jsou určeny zejména pro otápění různých průmyslových zařízení. Paralelní topné kabely přestavují ekonomickou variantu k samoregulačním topným kabelům.  Paralelní topné kabely vyžadují více zkušeností s jejich instalací, současně vyžadují vyspělejší systémy regulace a monitorování.

Paralelní elektrické topné kabely a výhřevné pásky jsou tvořeny dvěma souběžně jdoucími sběrnicovými vodiči, které vedou elektrický proud. Kolem sběrnicových vodičů je ovinuto topné těleso, které je s vodiči spojeno vždy po určité vzdálenosti. Tato vzdálenost tvoří topnou zónu (typicky kolem 0,5 – 1 m) a paralelní topné kabely se tak někdy nazývají rovněž zónovými topnými kabely. Jedinečný průřez paralelního topného kabelu, zajišťující jeho výbornou flexibilitu, navíc umožňuje během montáže jeho ohýbání jakýmkoli směrem

Zónové hřejivé kabely a zónové hřejivé pásky se od sebe liší primárně kruhovým vs. obdélníkovým průřezem. Obdélníkový průřez topných pásků je zpravidla vhodnější pro otápění rovných plochých předmětů, kde není vyžadován flexibilní ohyb ve všech směrech.  Naproti tomu jedinečný průřez paralelního topného kabelu, zajišťující jeho výbornou flexibilitu, navíc umožňuje během montáže jeho ohýbání jakýmkoli směrem

Hlavní charakteristiky paralelních topných kabelů:

  • ochrana proti zamrznutí, ohřev a udržování vysokých procesních teplot (do 200°C)
  • konstantní výkon topného pásku v celém teplotním rozsahu
  • ochranný plášť z FEP
  • možnost krácení dle potřeby
  • vysoká flexibilita a ohebnost topného kabelu díky kruhovému průměru

Paralelní topné kabely a pásky s konstantním výkonem (typ FG / FxT)

Paralelní topné kabely a paralelní topné pásky s konstantním výkonem disponují stálým jmenovitým výkonem bez ohledu na aktuální teplotu. I při vysokých pracovních teplotách tak topný drát poskytuje stále stejně vysoký výkon. To zároveň podmiňuje použití vhodného systému regulace teploty téměř ve všech aplikacích, aby nedošlo k přehřátí a poškození topného prvku či jeho izolace. 

Paralelní topné kabely s limitovaným výkonem (typ VPL)

Speciálním typem v kategorii paralelních elektrických topných systémů je topný vodič s limitovaným výkonem, u kterého výkonová křivka s rostoucí teplotou mírně klesá a topný kabel je možné při instalaci jednou křížit.


Novinky