Galvanická lůžka

Galvanická lůžka  (někdy označovány rovněž jako kontaktní bloky) slouží k přenosu elektrického proudu na pásnici (anodu / katodu) při procesech galvanického pokovování.

Novinky