Hadice otápěné teplonosným médiem

Tyto topné materiálové hadice jsou vhodné tam, kde
  • není možný nebo není doporučený elektrický ohřev,
  • v provozech, kde lez hadici napojit na již exsitující zdroj teplonosného média a tak snížit provozní náklady.
Zároveň se jedná o jediné typy hadic, u kterých je možné chlazení dopravovaného média - tzn. lze je použít rovněž jako chladící materiálové hadice. K dispozici jsou ve dvou provedeních - dvouplášťové materiálové hadice nebo matriálové hadice s hadičkou pro teplonosné médium omotanou kolem pracovní hadice. Pro prostředí s nebezpečím výbuchu je dodávané v antistatickém provedení.

Hadice otápěné teplonosným médiem série HDM 60 / 62 / 68

Aplikace otápěných hadic HDM:

  • plastikářský průmysl,
  • lepicí linky,
  • výroba a zpracování PU...
Horkovodní materiálová hadice HDM může být použita jako topný nebo chladicí prvek a v antistatickém provedení je vhodná i do prostředí s nebezpečím výbuchu . Pro provoz materiálové hadice HDM je potřeba zajistit systém s regulací teploty teplonosného média.

Konstrukce otápěných hadic HDM: 

Kolem tlakové hadice je těsně navinutá hadice, ve které proudí teplonosné médium (pára, voda, teplonosný olej), kterým se ohřívá popř. chladí médium v tlakové hadici. U této konstrukce je vyloučeno, aby při poškození tlakové hadice došlo k vniknutí média do okruhu teplonosného média a tím došlo k poškození temperovacího zařízení.
Hadice otápěná teplonosným médiem - konstrukce
Obr. 1: Konstrukce otápěné hadice série HDM 60 / 62 / 68

Technické údaje pro topné hadice HDM 60 / 62 / 68:

Pracovní teplota: 60 °C / 200 °C / 250 °C
Tlaková hadice: T1 - T4
Připojovací armatury tlakové hadice: na dotaz
Teplonosná hadice:

HDM 60: PUR Ř 6 mm, 60 °C
HDM 62: PTFE Ř 6 mm, 200 °C / 250 °C
vyvedena jednostranně nebo oboustranně ze základní hadice v délce 1,0 m

Teplonosné médium: voda, olej, pára; max. 8 bar
Délka: 0,5 - 25 m
Připojovací armatury teplonosné hadice: 1/4" vnější závit, převlečná matice 1/4",
jiné připojovací amatury na dotaz
Tepelná izolace: izolační vlna nebo pěnová hadice
Vnější ochranný oplet: polyamid, černý
Zakončení hadic: tvrdý PA nebo měkký elastomer

Dvouplášťová topná hadice série HDM 95 /200

Aplikace dvouplášťových otápěných hadic HDM:

  • prostředí s nebezpečím výbuchu ,
  • dávkovací zařízení,
  • potravinářství,
  • plnicí linky...
Hadice HDM může být použita jako topný prvek, chladicí prvek nebo i bezpečnostní prvek. Pro provoz matriálové hadice HDM je potřeba zajistit systém s regulací teploty teplonsného média.

Konstrukce dvouplášťové topné hadice HDM:

Dvouplášťová hadice otápěné teplonosným médiem - konstrukce
Obr. 2: Konstrukce dvouplášťové otápěné hadice série HDM 95 / 200

Technické údaje pro topné hadice HDM 95 / 200:

Pracovní teplota: 95 °C / 200 °C
Tlaková hadice - uvnitř: T1 - T3
Připojovací armatura tlakové hadice: nerezové hrdlo RSL
Připojení teplonosné hadice: AGR 3/8" až 1/2"
Vnější hadice pro teplonosné médium: HDM 95: hadice z elastomeru, 95 °C
HDM 200: hadice z PTFE, 200 °C
Teplnosné médium: voda, olej, pára max. 8 bar*
Vnější průměr: DN 4 - 10: cca. 35 mm
DN 12 - 16: cca. 45 mm
DN 20 - 25: cca. 55 mm
Poloměr ohybu: DN 4 - 10: 200 mm
DN 12 - 16: 400 mm
DN 20 - 25: 500 mm
Délka: 1 - 25 m
Na vyžádání: pěnová tepelná izolace 10 mm a vnější oplet z PA, oboustranné zakončení, zvláštní provedení hadice TA / DN 2 mm
* Údaj o tlaku je platný pro teplonosné médium ve vnější hadici za podmínky plné tlakové hadice za provozu. Mezi vnější hadicí a vnitřní hadicí nesmí vzniknout žádný negativní rozdíl tlaku, tzn. tlak ve vnitřní hadici musí být vždy vyšší než ve vnější hadici. Při negativním rozdílu tlaků (např. při plnění) se může vnitřní hadice zhroutit. Nelze-li zabránit negativnímu rozdílu tlaků, může být na žádost tlaková hadice vybavena vnějším pláštěm. Díky vnějšímu plášti dojde k rozdělení tlaku na plochu nerezového opletu, čímž je zabráněno zhroucení vnitřní hadice. Při použití vnitřní hadice T3 lze používat pouze teplonosný olej. Neoužívat vodu! Oplet rezne!
Není to ten správný typ? Podívejte se na jiné v sekci OTÁPĚNÉ HADICE.
Mám dotaz / chci zaslat poptávku

Novinky