Spirálové polymerové výměníky tepla

Spirálové polymerové výměníky tepla SYNOTHERM®

Ponorné, spirálové výměníky tepla z polymeru slouží k ohřevu nebo chlazení chemicky agresivních lázní. Tyto polymerové výměníky tepla jsou vhodné pro ohřev nebo chlazení různých médií zejména tam, kde není možné použít deskové výměníky tepla SYNOTHERM®. Dimenzování výměníků je navrhováno na základě požadovaných tepelných výkonů a prostorových dispozic. Výměníky jsou v nádržích usazeny pomocí předpřipravených montážních podpěr nebo zavěšením za rám výměníku. Trubkové provedení polymerových výměníků představuje velké teplosměnné plochy. Při stejném vnitřním objemu je teplosměnná plocha dokonce větší, než u deskových výměnků tepla. To znamená, že i přes horší teplovodivé vlastnosti polymerů lze dosáhnout požadovaných topných výkonů.
Koeficient přenosu tepla „k“ závisí na mnoha faktorech dané aplikace. Koeficient je počítán vždy na základě konkrétních provozních podmínek a pro každou aplikaci je navržen individuální optimalizovaný výměník.

Polymerové výměníky tepla SYNOTHERM® jsou navrženy s PFA výměníkovými trubičkami jako jediným tlakovým polymerovým komponentem. Použitý materiál výměníkových trubiček je charakteristický, vyniká vysokou teplotní odolností i za zvýšeného tlaku. Síla materiálu je zvolena s cílem zajištění maximální stability a současně vysoké tepelné vodivosti. Ostatní součásti výměníku nejsou tlakové a jsou určeny výhradně jako nosné komponenty a tak jsou použité PP a PVDF rámy bezpečně stabilní. Tato kombinace komponent představuje optimalizovanou materiálovou volbu. Díky tomu jsou výměníky vhodné pro široké použití v různých provozních podmínkách.

Polymerové výměníky tepla SYNOTHERM® jsou tlakově testovány v souladu se směrnicí pro tlaková zařízení „PED“ 2014/68/EU.

Konstrukce spirálových výměníků tepla

Spirálové polymerové výměníky tepla jsou vyráběné z PFA trubiček řádně uložených v pevném plastovém rámu. Oddělovače mezi trubičkami zajišťují adekvátní tok procesního média výměníkem. Na vnější straně je rám opatřen pevnou ochrannou deskou, která chrání výměník před mechanickým poškozením a podporuje přirozenou konvekci tepla v kapalině. Vstup a výstup výměníku je typicky realizován prostřednictvím přírubového připojení. Příruby splňují požadavky normy EN 1092-1, typ 5.

Podmínky použití spirálových výměníků tepla

Polymerové výměníky tepla jsou vhodné pro teplo-nosná média o teplotě -10 °C až 110 °C. Maximální pracovní tlak závisí na pracovní teplotě. Při teplotě média 70 °C je maximální dovolený tlak 6 bar. Maximální teplota ohřívané kapaliny závisí na použitém rámu polymerového výměníku. V případě PP rámu je maximální pracovní teplota kapaliny v nádrži 60 °C a v případě PVDF 90 °C.

Mám dotaz / chci zaslat poptávku

Novinky