Pístové akumulátory HPA

Pístové akumulátory HPA jsou hydropneumatické akumulátory / tlakové nádoby, které mohou být použity v různých hydraulických systémech.
Slouží jako zásobníky tlakové energie, ke tlumení tlakových rázů nebo odpružení.
Hydraulické akumulátory HENNLICH jsou standardně vyráběny a zkoušeny dle evropské směrnice PED 2014/68/EU (dříve 97/23/EG) pro skupinu tekutin 2.
Tato směrnice je harmonizována i s normami EN ČSN 14359+A1 (69 8259) a EN 13445.
Na vyžádání je možné i provedení ATEX.

Technická data:
 • standardní tlaková řada: konstrukční ocel 220 až 500 bar
 • průměry pístů: 50, 80, 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 250, 310, 360 mm
 • jmenovitý objem 0,1 - 250 l
 • standardní teplotní rozsah: < 50l -25°C až +100°C; > 50l -20°C až +80°C
Jiná provedení na vyžádání.

Pístové akumulátory HENNLICH se vyznačují variabilní možností použití.
Výhody:
 • dlouhá živostnost
 • akumulační objem může být individuálně zvětšen pomocí tlakových lahví
 • možnost dodání rozličných variant (pro různé teplotní rozsahy a média)
 • volitelné různé systémy ukazatele polohy pístu
 • rozsáhlé příslušenství 

Další informace:
Akumulátor je nutné v hydraulickém systému zabezpečit proti přetlaku. Nabízíme hydraulické pojistné a bezpečnostní bloky HSB.
K naplnění, resp. kontrole tlaku je možné použít naše plnicí a zkušební sady HFP.

Technická / provozní doporučení:
 • poloha přednostně svislá (plynové připojení nahoře), dle potřeby možné i naklonit - doporučujeme prokonzultovat
 • předplňovací tlak N2 by měl být cca 5 bar pod p1 (minimální provozní tlak), akumulátor je vždy plněn při 20°C
 • akumulátor se nedoporučuje zcela vyprazdňovat (tj. 0 L) - mělo by v něm vždy zůstat alespoň minimální zbytkový objem oleje (média), jinak se snižuje životnost pístu
Důležité pokyny k uvedení do provozu:
Pístové akumulátory jsou hydraulické akumulátory, které podléhají provozním předpisům platným v daném státu. Pístové akumulátory HENNLICH typové řady HPAC jsou vyráběny, zkoušeny a dokumentovány v souladu se směrnicí PED 2014/68/EU. Totéž platí pro další různá provedení dodávaná na vyžádání, např. ATEX aj.