Pístové akumulátory HPA

Pístové akumulátory HPA jsou hydropneumatické akumulátory / tlakové nádoby, které mohou být použity v různých hydraulických systémech.
Slouží jako zásobníky tlakové energie, ke tlumení tlakových rázů nebo odpružení.
Hydraulické akumulátory HENNLICH jsou standardně vyráběnya zkoušeny dle evropské směrnice
(DGRL/PED) 2014/68/EU (dříve 97/23/EG) pro tekutinovou skupinu 2.
Tato směrnice je harmonizována i s normami EN ČSN 14359+A1 (69 8259) a EN 13445.
Provedení ATEX odpovídá směrnici 2014/34/EU, skupina II / kategorie 2G a/nebo 2D (zóna 1, 2, 21, 22).

Technická data:
 • standardní tlaková řada: konstrukční ocel 250 nebo 350 bar, nerezová ocel 242, 250 nebo 350 bar (obě provedení na poptávku až do 900 bar)
 • průměry pístů: 50, 80, 100, 140, 200, 250 nebo 360 mm
 • jmenovitý objem 0,2 - 400 l
 • standardní teplotní rozsah: konstrukční ocel -20°C až 80°C, nerezová ocel -20°C až 50°C
Jiná provedení na vyžádání.
 
Pístové akumulátory HENNLICH se vyznačují variabilní možností použití.

Výhody:
 • dlouhá živostnost
 • akumulační objem může být individuálně zvětšen pomocí tlakových lahví
 • možnost dodání rozličných variant (pro různé teplotní rozsahy a média)
 • volitelné různé systémy ukazatele polohy pístu
 • rozsáhlé příslušenství 

Další informace:
Akumulátor je nutné v hydraulickém systému zabezpečit proti přetlaku. Nabízíme hydraulické pojistné a bezpečnostní bloky HSB.
K naplnění, resp. kontrole tlaku je možné použít naše plnicí a zkušební sady HFP a HFP-H.

Technická / provozní doporučení:
 • poloha přednostně svislá (plynové připojení nahoře), dle potřeby možné i naklonit - doporučujeme prokonzultovat
 • předplňovací tlak N2 by měl být cca 5 bar pod p1 (minimální provozní tlak), akumulátor je vždy plněn při 20°C
 • akumulátor se nedoporučuje zcela vyprazdňovat (tj. 0 L) - mělo by v něm vždy zůstat alespoň minimální zbytkový objem oleje (média), jinak se snižuje životnost pístu
Důležité pokyny k uvedení do provozu:
Pístové akumulátory jsou hydraulické akumulátory, které podléhají provozním předpisům platným v daném státu. Pístové akumulátory HENNLICH typové řady HPAC/HPAS jsou vyráběny, zkoušeny a dokumentovány v souladu se směrnicí 2014/68/EU. Totéž platí pro další různá provedení dodávaná na vyžádání, např. ATEX, SELO, TR CU (GOST) atd.