Dodávka filtru pro cementárnu

ENGINEERING 08.04.2024

Jednou z posledních dodávek filtračních jednotek byl návrh, výroba a montáž hadicové filtrační jednotky na 7.500 m3/h.

Tento hadicový filtr bude umístěn v cementárně, kde se bude používat pro odsávání několika přesypů pasových dopravníků. 

Základní parametry:

  • filtrační plocha                  85,5 m2
  • počet hadic                       90 ks
  • ventilátor                          11 kW
  • výsyp                               rotační podavač

Více informací o našich produktech pro odsávání a filtraci prachu - Odsávací a filtrační zařízení | HENNLICH | Žijeme technikou

[email protected]
416 711 350

Zpět