Anežský klášter ze 13. století využívá Kapilární rohože G-TERM

G-TERM 09.09.2016

Spojení moderní techniky s historií má vždy zvláštní nádech. Především u staveb, kde je dříve či později vždy nutný stavební zásah, vyvstávají například otázky zachování původního rázu. Takovým příkladem může být i Anežský klášter ve vlastnictví Národní galerie, který patří k nejvýznamnějším gotickým stavbám a historickým památkám Prahy a od roku 1978 je národní kulturní památkou. Stavební úpravy v areálu probíhají průběžně již téměř 60 let. Letos se Národní galerie rozhodla zmodernizovat vstupní vestibul galerie. Součástí rekonstrukce byla i výměna topného systému za nový a moderní, na kterém se podílela i divize G-TERM společnosti HENNLICH.

„Na takovýchto projektech je vždy důležité, aby zásah do původní historické stavby byl co na jedné straně co nejcitlivější, na druhé pak, aby bylo dosaženo zamýšlených požadavků. Díky tomu, že projekt úpravy topného systému obsahoval instalaci Kapilárních rohoží G-TERM, bylo možné splnit oba výše zmíněné požadavky,“ říká Dana Vágnerová z firmy G-TERM.

Kapiláry s nadhledem v podhledu

Jakožto generální dodavatel realizace výměny topného systému spolupracovala firma G-TERM s firmou Knauf. Na základě projektu byly využity Kapilární rohože G-TERM - velkoplošný nízkoteplotní sálavý systém. Kapilární rohože s jednostrannou sběrnicí a jemnou roztečí kapilár (10mm) byly umístěny do stropního podhledu ze sádrokartonových desek. „Smyslem rekonstrukce byla modernizace vzhledu vestibulu, tak i maximální technické vylepšení topného systému při snížení nákladů na vytápění. To vše Kapilární rohože v kombinaci s deskami Thermoboard Plus splňují. Speciální sádrokartonové desky totiž obsahují částice grafitu, který jako 100% vodič významně vylepšuje jejich tepelnou vodivost,“ uvedla Dana Vágnerová.

Nový systém nahradil již technicky nevyhovující, přes 50 let starý způsob stropního vytápění, který tvořil topný registr z ocelových trubek. Ten zároveň vytvářel nosnou konstrukci pro původní kazetový plechový perforovaný podhled. Původní systém vytápění byl na svou dobu velice moderní a nestandardní, i když ho nebylo možné žádným způsobem regulovat. Právě letité dobré zkušenosti se stropním vytápěním, přiměly investora ve vestibulu k jeho zachování. „Do podhledu byly instalovány kapilární rohože K.S10, které byly vyrobené na míru dle požadavků stavby, což například zahrnovalo prostor pro osvětlení, prostupy a podobně,“ doplnila Dana Vágnerová. Rohože byly přichyceny k nosným CD profilům pomocí pásek a v mírném prověšení, aby bylo docíleno co největší teplosměnné plochy po zaklopení deskou Knauf Thermoboard Plus. Do podhledu byly umístěny dvě malé výměníkové stanice oddělující systém kapilárních rohoží a umožňující měnit teplotní nastavení dle potřeby.

Pouze pro vytápění

Přestože systémy s kapilárními rohožemi jsou schopny zajistit také chlazení prostor v letních měsících, v případě vestibulu Anežského kláštera byl systém využit pouze pro vytápění „Požadavek investora byl pouze zajistit vytápění. Je to trochu škoda, protože právě při funkci chlazení nemá kombinace kapilárních rohoží se speciálním typem sádrokartonových desek pro uživatele v současné době konkurenci. Rekonstrukce části Anežského kláštera je příkladem citlivého zakomponování moderních technologií a materiálů do historicky velmi cenné kulturní památky,“ doplnila Dana Vágnerová.

Perlička na závěr

Demontáž starých podhledů s původním topným systémem včetně realizace nového moderního systému vytápění trvala pouhých 20 dní.

Charakteristika realizace

Topný systém: Jednostranné kapilární rohože G-TERM K.S10 s roztečí 10mm + sádrokartonové desky s grafitem
Teplosměnná plocha: 100,5 m2
Teplotní spád: 40°C/34°C
Realizace: 03-04/2016
Doba rekonstrukce: 20 dní

Autor: o.z. G-TERM, HENNLICH s.r.o.

Těšíme se na spolupráci s Vámi

Ing. Dana Vágnerová

Projektant

Zpět