Nové TČ G-TERM: Úplně vše v jednom

G-TERM 22.05.2010

Novinka přináší zásadní změnu v technické koncepci připojení primární strany a současně je zabudován nový víceřádkový regulátor. Pod zkratkou Ai najdeme u tepelných čerpadel G-TERM skutečně vše potřebné v jedné „skříni“.
Novinka přináší zásadní změnu v technické koncepci připojení primární strany a současně je zabudován nový víceřádkový regulátor. „Podobně jako u tepelného čerpadla Ai1+ sází u nového modelu na kompresor Mitsubishi s vysokou výstupní teplotou a ještě vyšší účinností, než měly dosavadní modely,“ doplňuje Petr Hoftych, product manager pro tepelná čerpadla G-TERM. "Vše uvnitř" je trochu kostrbatý, nicméně velmi popisný překlad německého názvu "Alles integriert" (Ai). Pod zkratkou Ai tedy najdeme u tepelných čerpadel G-TERM skutečně vše potřebné v jedné „skříni“. „Kromě kompresoru  a chladicího okruhu je zde tak, jako v dosavadních typech tepelných čerpadel, umístěn elektrokotel, oběhové čerpadlo topného okruhu expanzní nádoba a plnicí a bezpečnostní sestava s odvzdušněním a manometrem. Nově je do vlastní jednotky vestavěno čerpadlo primární strany a bezpečnostní sestava s manometrem primární strany,“ doplnil Petr Hoftych. Méně prostoru, snadnější instalace
Výhody přináší tepelné čerpadlo především při umístění a samotné instalaci. Všechny komponenty primární strany jsou totiž izolovány v kaučukové izolaci, odpadá tedy pracná montáž primární strany. „Současně klade tepelné čerpadlo skromnější požadavky na plochu strojovny. Nyní stačí k tepelnému čerpadlu přivést primární médium a připojit potrubí na šroubení tepelného čerpadla,“ doplnil product manager.
Výkonová řada nových tepelných čerpadel je obdobná jako u řady DS 5023 s výkonem od 6 do 25 kW. Tepelná čerpadla Ai také postupně tuto stávající řadu nahradí. Více informací on-line
Poprvé u tepelných čerpadel typu země/voda od společnosti Waterkotte bude čerpadlo ovládat nový víceřádkový regulátor, který již známe z tepelných čerpadel Ai1QL. „Samozřejmě zůstává i u nového regulátoru pro zákazníka možná ta nejzajímavější funkce - zobrazení topného faktoru tepelného čerpadla na displeji regulátoru. Takzvaný COP-Counter zatím nenabízí žádný jiný výrobce tepelných čerpadel,“ upozorňuje Petr Hoftych. Topí i chladí
Poslední podstatnou inovací je kromě volného chlazení i možnost tzv. strojní chlazení - tedy chlazení pomocí tepelného čerpadla. „Díky této funkci se tepelným čerpadlům Ai otvírají i trhy v zemích jako je Španělsko, Itálie apododbně. Nicméně u moderní výstavby roste poptávka po chlazení i v zemích střední Evropy a tepelná čerpadla Ai jistě najdou i v této oblasti své uplatnění,“ uzavírá Petr Hoftych.

Těšíme se na spolupráci s Vámi

Martin Jonáš

PR Manager

Zpět