Rekonstrukce domu: Jak více ušetřit za vytápění?

G-TERM 18.07.2011

Nejenom úpravou fasády, jejím zateplením a výměnou oken může proběhnout rekonstrukce staršího rodinného domu. Jeden z velmi zajímavých projektů, který majitelům přinese významné provozní úspory, vzniká nedaleko Litoměřic.
Původní objekt rodinného domu již nesplňoval moderní estetické požadavky, nicméně jeho statický stav byl dobrý a dispozičně dům majitelům též vyhovoval. Logicky se tedy investor rozhodl pro rekonstrukci. V rozhodování, jak důkladná rekonstrukce bude, sehrál zcela jistě roli i program Zelená úsporám, který ještě nedávno podporoval nejenom snížení energetické náročnosti objektů, ale i změnu zdroje vytápění. Majitelé proto zvolili kombinaci obou těchto opatření. Dům byl architektonicky upraven do moderního hávu a zateplen 12 cm polystyrenem a osazen okny s trojskly. Tepelná ztráta objektu se přiblížila 5 kW. Systém není vybaven složitou vzduchotechnikou s rekuperací, investor proto "ušetřené" prostředky věnoval kombinaci tepelného čerpadla s funkcí vytápění a chlazení se solárními kolektory. Samotná spotřeba takto dobře izolovaného domu je již velmi nízká a tedy ve volbě tepelného čerpadla byl upřednostněn systém pro tepelná čerpadla vzduch/ voda s trochu nižní účinností, ale i nižšími pořizovacími náklady. Zde ani G-TERM jako dodavatel technologie neměl námitek, byť se zaměřuje spíše na vysoce účinné systémy pro tepelná čerpadla země/ voda. „Vždy však posuzujeme projekty individuálně a snažíme se pro investora najít tu nejvýhodnější variantu, což v tomto případě byl skutečně systém vzduch/voda,“ uvedl Petr Hoftych, product manager pro tepelná čerpadla G-TERM. Otopnou soustavu domu totiž představuje kombinace podlahového topení a kapilárních rohoží s funkcí topení a chlazení. Díky velmi nízkým náběhovým teplotám takto navržené soustavy i s tepelným čerpadlem vzduch/voda lze očekávat roční topný faktor okolo 4. Jako nejvhodnější navrhli projektanti G-TERM tepelné čerpadlo Ai1QLi 5011.5. Tedy klasické inverterové čerpadlo s výkonem 6 kW pro venkovní teplotu vzduchu -15°C. „Lze tedy předpokládat monovalentní provoz bez dotápění elektrokotlem,“ uvedl Petr Hoftych. Kompaktní tepelné čerpadlo Waterkotte se skládá z venkovní a vnitřní jednotky se zásobníkem TUV o objemu 250 l. Tepelné čerpadlo bez úprav dovede topit  i chladit. Současně je s minimálními náklady možno připojit solární soustavu. „Je známo, že solární soustava ve spojení s tepelným čerpadlem vzduch/voda není ekonomicky příliš rentabilní, ale vzhledem k absenci dalšího solárního zásobníku není v tomto případě navýšení ceny tak výrazné,“ doplnil Petr Hoftych. Solární soustava přebírá v letním období plně přípravu teplé vody a v přechodném období i část energie potřebné na vytápění. Investor se touto důkladnou rekonstrukcí a instalací kvalitního tepelného čerpadla se solární soustavou rozhodl vyřešit svoji energetickou nezávislost na mnoho příštích let.

Technická data: Tepelná ztráta objektu:  6 kW
Potřeba energie na vytápění: 10 800 kWh 
Potřeba energie na přípravu TV:  4 000 kWh Spotřeba energie na vytápění pro TF = 4 2 700 kWh
Pokrytí energie na TV solární soust.  2 000 kWh (zanedbáváme oběhová čerpadla)
Spotřeba energie na TV pro TF = 2,8  715 kWh Celkem spotřeba energie pro vytápění a TV: 3 415 kWh
Náklady na vytápění a teplou vodu (D56, 2,5 Kč/kW): 8 538 Kč* * v ceně není uvažováno chlazení objektu, zpravidla je uváděna pro srovnatelný objekt hodnota okolo 1500 kWh ročně

Těšíme se na spolupráci s Vámi

Martin Jonáš

PR Manager

Zpět