Tepelná čerpadla pro Dlouhé Stráně

G-TERM 15.02.2023

Vytápíme zázemí elektrárny Dlouhé Stráně

Úspěšně jsme dokončili modernizaci zdroje tepla elektrárny spočívající v dodávce a instalaci nových tepelných čerpadel voda/voda Waterkotte ET 5182.5 o jmenovitém výkonu 2 x 185 kW, zapojených v kaskádě a provozována v režimu master --- slave.

Pomocí našich tepelných čerpadel je vytápěno celé zázemí přečerpávající vodní elektrárny, tj. haly dílen, technologického zázemí elektrárny, hlavní budovy s řídícím centrem, ubytovacími a školícími prostory.

Těšíme se na spolupráci s Vámi

Ing. Petr Hoftych

Product manager - projektant

Zpět