Polohavací (broušené)

Vysoce přesné kuličkové šrouby pro rozmanitá použití s velkým výběrem broušených hřídelí a různých tvarů matic. Pro náročnější podmínky lze volit uložení matice na hřídeli z různých způsobů předepnutí.
Na základě kompaktní konstrukce je hmotnost u typů DK a DIK zmenšena o 50 až 70 %. Tím se podařilo zmenšit rozběhový moment setrvačnosti a tudíž lze volit úspornější pohon.