Jednotka čerpadlo a mazací olej

S těmito jednotkami nabízíme individuální a nákladově optimalizovaná řešení pro chladicí, filtrační a čerpací systémy.
Možné je také elektrické otápění včetně izolace.
Integrace našeho HCT Digi-Boxu umožňuje vzdálené řízení vašeho chladicího systému.
Rádi vám poradíme na místě!