Motorové chladiče HCC

Vzduchové chladiče HCC jsou určené pro chlazení motorů. Jsou vyráběny na míru. Rozměry a tvar se přizpůsobují podmínkám stroje. Při chlazení více médií najednou se využívá kombinovaná konstrukce, nebo sendvičové provedení. Materiály a výrobní technologie se volí dle médií, tlaků a dalších provozních podmínek. 

Poskytujeme kompletní inženýring již ve fázi návrhu nebo optimalizace stroje. 
To může být aktuální pro nasazování nízkoemisních dieslových motorů (například CAT 3512E). 
Provádíme studie proveditelnosti týkající se návrhu chladiče, nebo celých chladicích jednotek včetně ventilátoru. 

Dodáváme výkresy a 3D modely. 
Dodáváme termodynamický výpočet (termální analýzu). motorový kombi chladič termodynamický výpočet Vzduchové chladiče HCC se dodávají pro naftové a plynové motory o výkonech od cca 50 do cca 1000 kW.